Dette er jo positivt - både for å få flere medlemmer i TB og å få flere folk på T1.

Hva er kampajeprisen medlemmene må betale for sesongkort? Tror ikke det stod i artikkelen..