Det viser bare at klubben ikke evner å få med seg byens befolkning på noen som helst måte.