Om man ser under menyen "Community" og medlemsliste så finner man Administrator der.