Nja, jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror det er flere negative elementer som fort oppveier og overgår de positive effektene. Og jeg tror den positive effekten potensielt kunne vært langt større om...