Ethvert innslag av tilfeldigheter vil jo være til fordel for de svakeste lagene der Start naturlig hører hjemme. Samtidig er det jo ofte slik at når det normale styrkeforholdet på banen utjevnes av...