Det uventede oppholdet tror jeg gavner dagens start utgave mere enn de andre. Start har i mine øyne hatt en betydelig mindre innøvd plan og struktur på angrep og forsvar enn de andre. I tillegg hadde...