Mulig off topic og unødvendig å presisere, men ingen i Gyldenlöves har vært medlem av menigheden de siste årene...