Man kan vel vente seg ytterligere spillere ved opprykk.
Gummi og Tapio tror jeg er ferdig etter sesongen