Styret i Tigerberget har uttalt at de i 2015 ønsker å satse hardt på TIFO! Undertegnede og Leif Egil Reve har fått ansvaret med å sette sammen og administrere en gruppe frivillige som vil være med å...