noen her som har filene til de gamle TB Cd'ene

TIl Ære for ik start
Vi Lever For Start

som kan laste opp filene