Jammen dette tyder på at sportslig hos Start gikk inn i deadline week/day godt forberedt med en 15-20 navn på blokka.
Eller?

stallen trenger jo å tette hullet etter sin beste spiller i fjor - så en nivåhever inn i bakre 4er.
Foran er man tynn, så en nivåhever som er måltyv inn der.
Kanskje også en dirigent på midtbanen, det har man jo egentlig ikke.

Nå vet jo ikke vi hva som har skjedd!hva som er prøvd og feilet - men resultatet er jo tynn suppe!

hvem er i tillegg til sportssjefen med i sportslig utvalg, eller er han opplyst eneveldig?