Hvordan jobbes det med egenrekruttering i Start nå om dagen?
Fikk ny sportsplan ønsket effekt?