Vi spiller en glimrende forsvarskamp. Vi tar i tillegg overgangene. Litt mere presist i pvergangsfasen så kontrer vi inn flere