Styret i Tigerberget har uttalt at de i 2015 ønsker å satse hardt på TIFO! Undertegnede og Leif Egil Reve har fått ansvaret med å sette sammen og administrere en gruppe frivillige som vil være med å bidra. Dersom dette er noe du kunne tenke deg å være med på kan du ta kontakt med meg eller Leif! Vi satser på å ha det gøy og sosialt sammen!

Vi trenger ett par stykker som kan tegne/designe. Men vil gjerne ha deg med om ditt beste verk består av strekmenn også! Vi trenger mer enn bare designere!

Dersom noen har tilgang til eller kjenner noen som har tilgang til ett lagerbygg, eller lignende steder med mye åpen gulvplass vil vi gjerne høre fra deg!

Leif: 900 82 213
Jostein: 948 73 345