Vi jobber med å lansere ei ny nettside med integrert forum, som gir oss langt større muligheter til å videreutvikle hjemmesiden. Vi vil da ikke kunne videreføre dette forumet, og historikken går sannsynligvis tapt. Å konvertere dette vil være veldig tidkrevende, og kanskje ikke mulig. Jeg legger ut dette for å informere om status, og fordi jeg vet at mange ville ønske å fortsette som det er. Er det krise om vi starter på nytt?